Reglement Nooit Gedacht

Het is niet toegestaan met meerdere hengels te vissen dan afgesproken

Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken rondom de vijvers

Aan de achterzijde kunnen de vissen worden schoongemaakt, afval in de daarvoor bestemde   bijstaande emmer. Het werkbord dient na gebruik te worden schoongemaakt

Er worden geen palen in het zand of de dijk geslagen. Leefnetten alleen aan de aanwezige palen die zijn geslagen

Er mag alleen gevist worden op de vijver die men heeft gehuurd

Er mag niet gevist worden met verboden middelen zoals spinners en meervoudige haken.

Er mag alleen met enkelvoudige haken gevist worden.

Top

Forellenvijver Nooit Gedacht